SCHIP therapie

Mensen zijn sociale wezens en beleven zichzelf in relatie tot de ander. De mens heeft de intrinsieke behoefte zich te verbinden met zijn medemens en het liefst nog in een unieke relatie waarvan er slechts éen bestaat: jij en die ander. (Vechten voor je scheiding. T. Rodenburg & L. van der Maarel )

Een aanzienlijk deel van de echtscheidingen eindigt helaas in een vechtscheiding. Dit is
natuurlijk niet de bedoeling en zeker als je samen kinderen hebt, wil je een vechtscheiding
voorkomen zodat je kinderen er niet de dupe van worden. Wil je samen met je (bijna) ex partner op een fatsoenlijke manier uit elkaar en wil je je er voor inzetten dat jullie samen verder kunnen als ouders in partnerschap? Dan is de SCHIP-aanpak iets voor jullie!

De SCHIP-aanpak is een post-relationeel rouwtraject voor ex partners. Met als
uiteindelijk doel om samen op te trekken als partners in ouderschap. In de fases die jij en je ex-partner gezamenlijk doorlopen draait het om de speerpunten: Samenkomen, Conflict en Verliesverheldering, Helpend horen, Integratie en Partners.

Met de SCHIP aanpak wordt ernstig conflictueus verlopende communicatie tussen ouders voorkomen of verbeterd. Zo krijg je als ouders het belang van de ander en van de kinderen weer in het vizier. Ook is er aandacht voor verliesaspecten zoals het verlies van de partner die je had, gedeeltelijk verlies van de kinderen, maar veelal ook het verlies van vertrouwen, bestaande financiële zekerheden, sociale omgeving, huis en haard etc.

Door de focus te verleggen van het conflict naar de samenwerking ten behoeve van de
kinderen, kom je tot een positieve uitwerking van een scheiding.

De SCHIP aanpak is een gekende methode die al veel scheidende of al gescheiden stellen
heeft geholpen. Als gecertificeerd SCHIP therapeute begeleid ik jullie in het proces om samen het ouderschap weer vorm te geven. Wil je meer lezen over de SCHIPaanpak? Kijk dan eens op www.schipaanpak.nl